L MethylpredniSolone Tablet- Epic Pharma
slide04

MethylpredniSolone Tablet


Product Name Brand Reference Strength NDC Number Size Prescribing Info (PI) Medication Guide
MethylpredniSolone Tablet 4 mg 100/bottle Medrol 4 mg 42806-400-01 100 Prescribing Info

-

MethylpredniSolone Tablet 4 mg 21/bottle Medrol 4 mg 42806-400-21 21 Prescribing Info

-